• Autoped, de bedenkers van o.a. Villa Zebra (1997), KunstKwast (2004), SchrijfPrijs (2005), stArt Award (2006) Poem Express (1992), BoekieBoekie (1991).

  Autoped
 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer Stichting Autoped: 801237348

  RSIN
 • De stichting heeft ten doel om educatieve projecten voor kinderen en jongeren te initiëren en te organiseren die hen inspireren, uitdagen, verleiden en stimuleren om boven zich zelf uit te stijgen door middel van taal en/of beeld en zo hen de kans te geven hun talent te ontdekken.

  Voorts behoort bij de doelstelling al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  Doel
 • De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

  1. het initiëren en organiseren van literaire en kunstzinnige projecten voor kinderen en jongeren;

  2. het initiëren en organiseren van schrijf- en tekenwedstrijden voor kinderen en debutanten;

  3. het initiëren en organiseren van activiteiten die veelbelovende jonge illustratoren en schrijvers de kans geven hun schrijf- en/of tekentalenten verder te ontwikkelen;

  4. het bieden van een podium voor jonge, debuterende en gerenommeerde schrijvers en illustratoren;

  5. het beheren en digitaliseren van het Autoped-archief bestaande uit gedichten, verhalen en illustraties van schrijvers, illustratoren, kunstenaars en kinderen;

  6. het bieden van een multimediaal platform op het gebied van de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur;

  7. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

  8. waarbij de stichting al haar activiteiten zonder winstoogmerk zal verrichten.

  Activiteiten
 • Het tot verwezenlijking van het doel van de stichtingbestemdevermogen wordtgevormd door:

  a. het werven van subsidies, giften en donaties;

  b. hetgeenverkregenwordt door erfstellingen of legaten;

  c. hetgeen op anderewijzeverkregenwordt.

  Vermogen
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet

  • de manier waarop de instelling geld werft

  • het beheer van het vermogen van de instelling

  • de besteding van het vermogen van de instelling

  Beleid
 • Voorzitter: Hermann Buss

  Penningmeester: Vincent Mulder

  Secretaris: Clara Linders

  De bestuurders
 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  Het honorarium voor de directie en alle andere betrokken wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld middels de begroting.

  Beloningen
 • Klik om pdf te downloaden
  Activiteiten
 • Klik om pdf te downloaden
  Financiën
 • Autoped ontvangt vooralsnog geen periodieke schenken, dan wel donaties en heeft nog geen actief wervingsbeleid op dit gebied.

  Schenkingen en donaties